Ing. Lucia Juhászová

Bakalářská práce

Platební styk

Bank payment
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to analyze current options of the bank payment as well as to propose the future development of its individual parts. Firstly, the thesis focuses on the legal framework of the bank payment and on theoretical description of individual forms of cash and cashless payment. A separate part is devoted to constantly developing electronic payment instruments such as payment …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať súčasné možnosti platobného styku v spojení s návrhom rozvoja jednotlivých jeho foriem v budúcnosti. Práca je z úvodu zameraná na právne východiská platobného styku a na teoretický popis jednotlivých foriem hotovostného a bezhotovostného platobného styku. Stále dynamickejšie sa rozvíjajúcim elektronickým platobným prostriedkom je venovaná samostatná časť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Bučková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta