Martina ČADKOVÁ

Bakalářská práce

Stanovení chininu v nápojích s využitím derivační spektrofotometrie

Determination of quinine in soft drinks using derivative spectrophotometry
Anotace:
Popis principu klasické spektrofotometrie, na který navazuje popis derivační spektrofotometrie a přehled aplikací této metody pro analytické stanovení. Aplikace metody derivační spektrofotometrie na konkrétní analýzu - stanovení chininu v nealkoholických nápojích s využitím prvního až čtvrtého řádu derivace.
Abstract:
Description of the principle of classical spectrophotometry, which is followed by a description of derivative spectrophotometry and an overview of the application of this method for analytical determination. Application of the method of derivative spectrophotometry to a specific analysis - determination of quinine in soft drinks using the first to fourth order of derivation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ľuboš Vrtoch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČADKOVÁ, Martina. Stanovení chininu v nápojích s využitím derivační spektrofotometrie. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.