Bc. Iveta Citrjaková

Bachelor's thesis

Integrácia dieťaťa s poruchou autistického spektra v materskej škole Montessori

The Integration of child with ASD (Autistic Spectrum Disorders) at Montessori kindergarten
Abstract:
The thesis’ topic is an integration of a child with the autistic spectrum disorders at Montessori kindergarten. Theoretical aspects of the topic are dealt with in the two chapters. The first of them introduces key notions of the field of autistic spectrum disorders. The second chapter is dedicated to the Montessori pedagogy, starting from a biography of Marie Montessori, and dealing with principles …viac
Abstract:
Témou bakalárskej práce je integrácia dieťaťa s poruchou autistického spektra v materskej škole Montessori. V prvej kapitole teoretickej časti sú vymedzené základné pojmy z oblasti poruchy autistického spektra. Charakteristika Aspergerovho syndrómu a takzvaná „triáda“ autizmu. Druhá kapitola sa venuje Montessori pedagogike, približuje život Marie Montessori, princípy a materiál Montessori pedagogiky …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta