Bc. Matěj Grabovský

Diplomová práce

Usability analysis of TLS API documentation

Usability analysis of TLS API documentation
Anotace:
Tato práce se zabývá použitelností vybraných knihoven s podporou TLS, jejich dokumentace, ukázek použití a souvisejících zdrojů. Popisujeme design a výsledky prvotní explorační studie a navazující studie provedené se studenty Fakulty informatiky. Naše výsledky ukazují, že dokumentace vybraných knihoven trpí mnohými problémy, jež, ač nejsou jedinečné pro oblast TLS, mohou mít v této oblasti vážnější …více
Abstract:
This thesis deals with the usability of selected TLS libraries, their documentation, code samples and related resources. We describe the design and results of our initial exploratory study and a follow-up study, both performed with students of the Faculty of Informatics. The results show that the selected libraries' documentation suffers from many usability problems. Although these issues are not specific …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Martin Ukrop
  • Oponent: Mgr. Agáta Kružíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.