Bc. Lucie Kakarová

Bakalářská práce

Srovnání pojetí programu Erasmus na Univerzitě Pireaus v Řecku s Univerzitou Pardubice v ČR včetně příčin rozdílů ve schopnosti integrace studentů na dané univerzitě.

The comparison of the Erasmus Programme concepts at the University of Piraeus in Greece and the University of Pardubice in the Czech Republic, including the causes of differences in the student's ability to integrate at each university.
Anotace:
Práce je věnována Programu Erasmus, který zajišťuje zahraniční studijní pobyty vysokoškolských studentů. Zabývá se podmínkami pro uskutečnění mobility a spolufinancováním z Evropské unie. Je zaměřena na porovnání dvou vysokých škol: Univerzity Pardubice a Univerzity Piraeus ve smyslu kvalitního zajištění studijní mobility. Nejpodstatnější část práce tvoří dotazníkové šetření.
Abstract:
Work is dedicated to the Erasmus program, which provides foreign study stays of students in higher education. It deals with conditions for realization of mobility and co-financing from the European Union. It focuses on a comparison of two universities: the University of Pardubice and the University of Piraeus, in effect, ensure quality learning mobility. The most essential part is a questionnaire.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kakarová, Lucie. Srovnání pojetí programu Erasmus na Univerzitě Pireaus v Řecku s Univerzitou Pardubice v ČR včetně příčin rozdílů ve schopnosti integrace studentů na dané univerzitě.. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní