Bc. Dana Trávníčková

Diplomová práce

Informální učení dospělých

Informal Adult Learning
Anotace:
Tato práce mapuje koncept informálního učení. V práci se snažím ujednotit definici informálního učení na základě definic běžně užívaných na úrovni Evropské unie a národní úrovni. Koncept informálního učení je umístěn do rámce celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Také je …více
Abstract:
This paper is a study of the concept of informal learning. It aims to redefine informal learning as a concept on the basis of the definitions which are used at the European level and in the Czech Republic. The position of informal learning is framed by the concepts of lifelong learning and adult education. The position of informal learning between formal and informal learning is also specified. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií