Bc. Jaroslav Veverka

Master's thesis

Fúze a akvizice jako forma restrukturalizace a rozvoje podniku

Mergers and acquisitions as a form of restructuring and business development
Abstract:
Abstrakt Jedná se o popis postupu společností ve skupině ENERGO GROUP od jejich prvopočátku. Tyto společnosti se zabývají převážně získáváním průmyslových, stavebních, elektro-technických, projekčních a dalších druhů zakázek. Celá tato skupina bude zahrnovat následující firmy: Důlní a.s., Stavební a.s., Elektro a.s., Vysokonapěťová s.r.o., Finanční a.s., Servisní a.s. a Montážní a.s.. Po splnění mnoha …more
Abstract:
Abstract This is a description of the procedure, an affiliate of the Energy Group from the beginning. These companies are principally engaged in the acquisition of industrial, construction, electro-technical, design and other types of contracts. The whole group will include the following companies: Mining Inc., Construction Inc., Electronics Inc., High voltage Ltd., Financial Inc., Service Inc. and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2010
  • Supervisor: Ing. Petr Vaškovic
  • Reader: Mgr. Jiří Horký

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní