Theses 

Úroveň participace obyvatel obcí Moravskoslezského kraje a její vliv na získávání evropských dotací – Bc. Lucia VALACHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucia VALACHOVÁ

Diplomová práce

Úroveň participace obyvatel obcí Moravskoslezského kraje a její vliv na získávání evropských dotací

The level of participation of citizens in the countryside of Moravskoslezsky region and her impact on gaining Evropean grants.

Anotace: Práce se zabývá možnostmi rozvoje malých obcí ve venkovském prostoru České republiky. Konkrétně se věnuje získávání evropských dotací, neboť finanční podpora z Evropské unie je velmi důležitým nástrojem v procesu rozvoje. Důležitou otázkou v tomto případě zůstává, jakou roli v úspěšném získávání dotací sehrávají samotní občané obcí bez ohledu na politické představitele místní samosprávy. Hlavním cílem práce je tedy zhodnocení, jaký význam hraje politická a občanská participace obyvatel v získávání evropských dotací nejen z Programu rozvoje venkova, ale také ze strukturálních fondů EU. Analýza se zaměřuje na obce Moravskoslezského kraje s velikostí od 200 do 2000 obyvatel. Moravskoslezský kraj byl vybrán záměrně jakožto specifický region v rámci ČR. Kraj se v prostředí České republiky vyznačuje specifickými charakteristikami, které mohou ovlivňovat rozhodování místních občanů.

Abstract: This thesis focuses on possibilities of small villages? development in Czech Republic countryside. It devotes specifically to the acquiring of European grants because financial support of European Union is an important tool in the process of development. The key question in this case is the role which citizens of those villages play to successfully regardless of political authorities of the local administrations. That?s why the main target of this thesis is to evaluate the sense of political and civic participation in the European grants acquiring, not only from Program of Countryside Development, but also from EU Structural Funds. The analysis focuses on villages from The Moravian-Silesian Region in the size between 200 and 2000 inhabitants. The Region is characterized by special characteristics which can influent decision of local citizens.

Klíčová slova: participace, evropské dotace, Moravskoslezský kraj, obce, venkovský prostor

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013
  • Zveřejnit od: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

VALACHOVÁ, Lucia. Úroveň participace obyvatel obcí Moravskoslezského kraje a její vliv na získávání evropských dotací. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:28, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz