Jaroslav Svoboda

Bakalářská práce

Analýza kodeku High Efficiency Video Coding

Analysis of High Efficiency Video Coding
Anotace:
High Efficiency Video Coding (HEVC) neboli standard MPEG-H part 2/H.265 vychází z předchůdce MPEG-4 part 10/H.264. Ačkoliv je nový standard vyvíjen tak, aby byl účinnější, jeho implementace je postupná, a proto není zaručeno, že výsledný videosoubor bude dosahovat kvalit, které jsou v rámci standardu možné. Pro zjištění, jak je tento předpoklad naplňován, jsou v této práci používány metody PSNR a SSIM …více
Abstract:
Standard MPEG-H part 2/H.265 alias High Efficiency Video Coding (HEVC) is patterned on MPEG-4 part 10/H.264. Although it is A new standard developed to be more efficient, its implementation is sequential and therefore there are no guarantees that the output video file will achieve the quality it possibly can within this standard. To determine how this hypothesis is fulfilled, this thesis uses the methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Ivánek
  • Oponent: Radomír Palovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45936

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika