Mgr. Sabina Stříbná

Bachelor's thesis

Potenciál genového inženýrství rostlin v odolnosti k patogenům.

Potential of gene engineering of plants for pathogen resistance
Anotácia:
V této bakalářské práci se věnuji genovému inženýrství rostlin a jeho využití v propůjčení rezistence k rostlinným patogenům. Patogen napadající rostlinnou buňku v ní vyvolává obrannou odpověď prostřednictvím interakcí mezi rostlinnými receptory a patogenními elicitory. Rostlinné buňky neschopné elicitory rozpoznat jsou náchylné a patogen v nich vyvolává chorobu. Cílem transformací rostlinného genomu …viac
Abstract:
In this thesis, I focus on genetic engineering of plants and its use to confer resistance to plant pathogens. Pathogen attacking plant cell causes defensive response through interactions between plant receptors and pathogen derived elicitors. Plant cells unable to recognize elicitors are susceptible and pathogen may cause disease in them. Transformation target of plant genomes is introduction of genes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedúci: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta