Bc. Alena Halousková

Diplomová práce

Učebnice programovacího jazyka Scratch

Textbook of programming language Scratch
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je vytvoření učebnice programovacího jazyka Scratch, která poskytne žákům úvod do problematiky algoritmizace a programování. Učebnice se přitom dotkne i dalších oblastí informatiky, jako je například práce s multimédii a internetem, a zároveň rozvíjí kreativitu, schopnost logického uvažování, schopnost spolupráce a další důležité klíčové kompetence žáků. Učební text obsahuje …více
Abstract:
The goal of this master thesis is to create a textbook of programming language Scratch that will provide an introduction to programming and algorithmic thinking. The textbook will also help to cover some other parts of computer science, e.g. internet and multimedia, and will foster students’ creative thinking, logical reasoning and collaboration skills as well as other important key competencies. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výpočetní techniky pro střední školy