Jakub JUNG

Bakalářská práce

Biodegradace environmentálních polutantů - krystalogeneze vybraného enzymu

Anotace:
Krystalizace je složitý kinetický proces, při kterém dochází k přeměně kapalného roztoku na pevnou látku. Poznání struktury makromolekulárních látek je nezbytné pro objasnění strukturně-funkčních vztahů. Halogenalkandehalogenasy jsou mikrobiální enzymy, které katalyzují hydrolýzu vazby uhlík-halogen v halogenovaných uhlovodících. Na základě této vlastnosti jsou tyto enzymy schopny odbourávat halogenované …více
Abstract:
Knowledge of protein structures is necessary to clarify their structure-function relationships. Haloalkane dehalogenases are microbial enzymes that catalyze the hydrolysis of carbon-halogen in the halogenated hydrocarbons. Based on their properties these enzymes are able to degrade halogenated compounds. As the environment is burdened by a lot of different pollutants, biodegradation is a necessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JUNG, Jakub. Biodegradace environmentálních polutantů - krystalogeneze vybraného enzymu. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Fakulta rybářství a ochrany vod

Bakalářský studijní program / obor:
Zootechnika / Rybářství

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 079tj6 079tj6/2
5. 6. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 6. 2013
Bulanova, L.
6. 6. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.