Jakub JUNG

Bachelor's thesis

Biodegradace environmentálních polutantů - krystalogeneze vybraného enzymu

Abstract:
Krystalizace je složitý kinetický proces, při kterém dochází k přeměně kapalného roztoku na pevnou látku. Poznání struktury makromolekulárních látek je nezbytné pro objasnění strukturně-funkčních vztahů. Halogenalkandehalogenasy jsou mikrobiální enzymy, které katalyzují hydrolýzu vazby uhlík-halogen v halogenovaných uhlovodících. Na základě této vlastnosti jsou tyto enzymy schopny odbourávat halogenované …more
Abstract:
Knowledge of protein structures is necessary to clarify their structure-function relationships. Haloalkane dehalogenases are microbial enzymes that catalyze the hydrolysis of carbon-halogen in the halogenated hydrocarbons. Based on their properties these enzymes are able to degrade halogenated compounds. As the environment is burdened by a lot of different pollutants, biodegradation is a necessary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013
Accessible from:: 3. 5. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JUNG, Jakub. Biodegradace environmentálních polutantů - krystalogeneze vybraného enzymu. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Fisheries and Protection of Waters

Bachelor programme / field:
Zootechnics / Fishery

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 079tj6 079tj6/2
5/6/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5/6/2013
Bulanova, L.
6/6/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.