Bc. Stanislav Lyčka

Diplomová práce

Marketingový výzkum uvedení nového mobilního telefonu na trh.

Marketing research of introduction of new mobile phone on the market
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na provedení marketingového výzkumu uvedení nového mobilního telefonu na trh. Cílem této práce je zpracovat a vyhodnotit marketingovou analýzu podmínek vstupu nového mobilního telefonu na trh a současně vyhodnotit vyplývající příležitosti a rizika. Metodami výzkumu se zabývá teoretická část práce, kde jsou definovány základní přístupy marketingového výzkumu a dále je …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on conducting a marketing reseach concerning the introduction of a new mobile telephone on the market. The aim of this paper is to create and asses the marketing analysis of the conditions to enter the market and simultaneously to evaluate the possible threats and opportunities. The theoretical part deals with the methods of research, defines the basic approaches of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
  • Oponent: Ivo Formánek, doc. Dr. Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání