Bc. Daniel PŠENICA

Diplomová práce

Technické náměty pro výuku technologií předmětu Praktické činnosti ve vybraných školských zařízení

Technical suggestions for teaching technologies in Practical activities course at selected educational institutions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá technickými náměty pro výuku technologií v předmětu Praktické činnosti v prostředí výchovných ústavů. Teoretická část se v první kapitole věnuje problematice Technické výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ. V rámci jednotlivých podkapitol je popsána obecná definice vzdělávacího procesu, dále jsou uvedeny vývojové aspekty, ovlivňující proces technické výchovy (jako je paměť, rozumové …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of technical proposals for teaching of technology in the subject of Practical activities in the environment of correctional educational institutions. The first chapter of theoretical part is devoted to the issue of Technical Education at the primary and secondary schools. The individual sub-chapters describe a general definition of the educational process, developmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŠENICA, Daniel. Technické náměty pro výuku technologií předmětu Praktické činnosti ve vybraných školských zařízení. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta