Michaela Starostová

Bakalářská práce

Případ genocidy v Barmě před Mezinárodním soudním dvorem

The case of genocide in Myanmar before the International Court of Justice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tematikou mezinárodního práva a jeho využití v praxi. Vztahuje se především na Mezinárodní soudní dvůr, Mezinárodní trestní dvůr a univerzální právo před soudem v Argentině. První část této práce se zabývá genocidou, jak obecnou tak později i v případu genocidy na Barmě. Jedná se o shrnutí nejdůležitějších momentů v historii Barmy, které postupně vedly k událostem z roku …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of international law and its use in practice. It applies in particular to the International Court of Justice, the International Criminal Court, and universal law before a court in Argentina. The first part of this work deals with genocide, both in general and later in the case of the genocide in Burma. This is a summary of the most important moments in the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: JUDr. Bc. Martina Šmuclerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.