Vladimír BENEŠ

Bachelor's thesis

Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni

Mapping of ruderal Flora in Plzeň city - Plzeň- Bukoec and Chlumek, map grids: Plzeň 7-3/4 and Plzeň 6-3/3
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá mapováním ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v městském obvodu Plzeň 4. ? Chlumek a Bukovec. Konkrétně jsou sledované mapové listy: Plzeň 7-3/4 a Plzeň 6-3/3. Každé sledované území mělo rozlohu 1000x1250m. Druhový soupis byl pořízen z obou sledovaných území obsahujících celkem 242 druhů rostlin. K nejčastějším druhům patřila např. sedmikráska obecná …more
Abstract:
The Bachelor Work engages in mapping of the ruderal flora with a special regards on invasive species in the town districts Pilsen 4- Chlumek and Bolevec. The map grids of Pilsen 7-3/4 and Pilsen 6-3/3 were specifically observed. The area of each observed location was 1 000mx 1 250m. The species list was made from both locations and the total number of species is 242. The most frequent species were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BENEŠ, Vladimír. Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická