Bc. Yulia Savelyeva

Diplomová práce

Globální marketing a lokální kultura

Global marketing and local culture
Anotace:
Cílem diplomové práce je provést rozbor marketingové komunikace firmy Starbucks Corporation na českém trhu a případně navrhnout doporučení do budoucna. První část práce představuje rozvoj globálního marketingu, vliv globalizace a změny z toho plynoucí. Dále je rozebrán význam kultury v mezinárodním marketingu. Potom se práce věnuje popisu reklamní kampaně v globálním prostředí, standardizaci, glokalizaci …více
Abstract:
This thesis aims to analyze marketing communication of Starbucks Corporation in the Czech Republic and suggest future improvements. The first part of the thesis introduces developments of global marketing and addresses impacts and changes due to recent globalization processes. These areas are then followed by an analysis of importance of local customs in international marketing. The thesis then proceeds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní