Mgr. Kristýna Nádvorníková, DiS.

Diplomová práce

Postoj sociálních pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí k nastavování osobních hranic při práci s klienty

The attitude of social workers of the department of social and league protection of children in setting personal boundaries when working with clients
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit jaký je postoj sociálních pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí k nastavování osobních hranic při práci s klienty. V teoretické části práce se zaměřuji na uchopení pojmů z hlediska odborné literatury. Jedná se o teoretické uchopení sociálně právní ochrany děti, hranic v sociální práci, profesní role a definice postoje z hlediska jeho složek. V metodologické …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine the attitude of social workers within the Department of Social and Legal Protection of Children on the issue of setting personal boundaries with clients. The theoretical section of this work focuses on outlining facts from published literature. This includes; a theoretical grasp of social and legal protection of children, boundaries in social work, description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií