Jakub ALTER

Bakalářská práce

Generátor pro malou vodní elektrárnu

Generator for small hydropower plant
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje generátorům používaným v malých vodních elektrárnách. Práce také obsahuje zestručněný popis strojního zařízení malých vodních elektráren a jeho propojení s elektrotechnickým zařízením. Dále jsou zde teoretické poznatky využity k návrhu rekonstrukce malé vodní elektrárny.
Abstract:
The proposed thesis deals with the generators used in small hydroelectric power plants. The thesis also contains a short description of the machinery for small hydroelectric power plants and its connection with electrical equipment. In the last part, there the theoretical knowledge is used to plan reconstruction of small hydroelectric power plant.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2011
Identifikátor: 40722

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Pechánek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALTER, Jakub. Generátor pro malou vodní elektrárnu. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika