Theses 

Analýza spotřebního chování generace Y v současném hotelnictví – Bc. Martin Prokeš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Prokeš

Bakalářská práce

Analýza spotřebního chování generace Y v současném hotelnictví

Analysis of consumer behavior of Y generation in the current hotel industry

Anotace: Tato práce je věnována segmentu generace Y v souvislosti se spotřebním chováním v současném hotelnictví. Hlavním cílem práce je charakterizovat českou generaci Y a specifikovat preference, postoje a přístupy při využívání ubytovacích služeb. Následně navrhnout, na jaké aktivity by se měli hoteliéři, kteří se chtějí orientovat na segment Y zaměřit, a čemu by měli věnovat nadstandardní pozornost. Pro práci byla zásadní analýza dat získaných z dotazníkového šetření a tři polostrukturované rozhovory se zástupci vybraných pražských hotelů, orientujících se převážně na mileniály - generaci Y.

Abstract: This Bachelor´s thesis focuses on the generation Y segment in relation to consumer behavior in current hotel industry. The main aim of the thesis is to describe the Czech gen Y and to specify preferences, attitudes and approaches in using accommodation services. Moreover to propose on which activities should the hotel managers focus on in case of targeting the gen Y. The key part of the thesis is analysis of the results of the conducted survey. Also three semi-structured interviews with representatives of selected hotels for millennials (gen Y) in Prague.

Klíčová slova: cestování, generace, generace y, mileniálové, spotřební chování, ubytovací služby, ubytovací zařízení, accommodation facilities, accommodation services, consumer behavior, generations, generation y, millennials, traveling

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz