Bc. Monika Obrová

Bachelor's thesis

Hudební vnímání a dovednosti dětí od prenatálního období do předškolního věku.

Musical Perceptions and Skills of Children from prenatal to pre-school age.
Abstract:
Bakalářská práce „Hudební vnímání a dovednosti dětí od prenatálního období do předškolního věku” se zabývá rolí hudby v životě dítěte a s tím související nutností zařazování hudebních aktivit do předškolního vzdělávání zábavnou a zároveň obohacující formou. Sleduje vývoj hudebního vnímání v kontextu ontogeneze, mapuje hudební dovednosti prostřednictvím prováděných aktivit v mateřské škole. Druhá část …more
Abstract:
The bachelor thesis "Musical Perceptions and Skills of Children from prenatal to pre-school age" deals with the role of music in the child's life and the associated necessity of incorporating musical activities into pre-school education in an entertaining and enriching form. It monitors the development of musical perception in the context of ontogenesis and maps the musical skills through the activities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta