Bc. Blanka Španová

Diplomová práce

Plačící ženy u hrobu a raně křesťanský svět

Women at the Tomb and Early Christian World
Anotace:
Předkládaná práce, Plačící ženy u hrobu a raně křesťanský svět, se zabývá křesťanskými objekty z třetího až šestého století, na kterých je dochováno ikonografické téma Ženy u hrobu (Ježíše Krista). Značnou oblibu tohoto tématu dokazuje čtyřicet dochovaných exemplářů s jeho zobrazením. Podle dosavadního stavu bádání ikonografie Žen u hrobu reprezentovala vzkříšení Krista. Práce si klade za cíl prověřit …více
Abstract:
This thesis – Women at the Tomb and Early Christian World – is focused on early Christian objects from the third century A.D. to the sixth century A.D. in which the iconographic theme Women at the Tomb (of Jesus Christ) is preserved. The popularity of this theme is demonstrated by forty preserved specimen. According to the present state of the research, the iconography Women at the Tomb represented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ivan Foletti, MA
  • Oponent: Pavol Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění