Bc. Lukáš Soóky

Bachelor's thesis

Služba pořádkové policie a služba dopravní policie v rámci Policie ČR

Abstract:
Bakalářská práce na téma „Služba pořádkové a dopravní policie ČR v rámci Policie ČR“ je zaměřena na činnost Policii ČR jako bezpečnostní složky České republiky. V práci je obecně popsána bezpečnostní složka Policie ČR v rámci celé organizace, její jednotlivé služby a alespoň stručné nastínění jejích činností. Dále je v práci popsán vznik služebního poměru příslušníků policie ČR a obecně popsány zásady …more
Abstract:
The main topic of Baccalaureate work, named Service of the disciplinary and traffic police of the Czech Republic within Police of the Czech Republic, is an introduction the Police of the Czech Republic as the security part of the Czech Republic. The security part of the Police of the Czech Republic is generally described within all whole organization in the Baccalaureate work. Her individual services …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2009
  • Supervisor: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta