Bc. Lukáš Soóky

Bachelor's thesis

Služba pořádkové policie a služba dopravní policie v rámci Policie ČR

Anotácia:
Bakalářská práce na téma „Služba pořádkové a dopravní policie ČR v rámci Policie ČR“ je zaměřena na činnost Policii ČR jako bezpečnostní složky České republiky. V práci je obecně popsána bezpečnostní složka Policie ČR v rámci celé organizace, její jednotlivé služby a alespoň stručné nastínění jejích činností. Dále je v práci popsán vznik služebního poměru příslušníků policie ČR a obecně popsány zásady …viac
Abstract:
The main topic of Baccalaureate work, named Service of the disciplinary and traffic police of the Czech Republic within Police of the Czech Republic, is an introduction the Police of the Czech Republic as the security part of the Czech Republic. The security part of the Police of the Czech Republic is generally described within all whole organization in the Baccalaureate work. Her individual services …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedúci: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta