Bc. Monika Burgrová

Bakalářská práce

Dědické právo – východiska, vývoj a uplatňování v praxi notářů a soudů

Inheritance law-bases, development and practical application of notaries and courts
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem dědického práva a jeho uplatňování v praxi notářů a soudů. Podrobně posuzuje platné způsoby dědění podle českého právního řádu a popisuje postup soudů a notářů při rozhodování o dědických nárocích pozůstalých a dědiců ze závěti. Popisuje pravomoci a činnost soudů a notářů jako soudních komisařů. Zmiňuje se o novelizaci OSŘ, která nabyla účinnosti 1. 7. 2009 a …více
Abstract:
This bachelor work is focused on the development of the heirship and its use in the practise of notaries and courts. It looks on valid ways of the succesion in detail according to czech law system and describes approach of courts and notaries at decision about heirship of mourners and heritators from last will. It describes authorities of court commisars. It mentions updating of OSŘ which comes into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. František Laštovka
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Sviták

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.