Ing. Lucie Romanovská

Diplomová práce

Vztah zákona 40/1964 Sb. Občanský zákoník a zákona 262/2006 Sb. při vzniku, změnách a ukončení pracovněprávních vztahů

Relation between code 40/1964 and code 262/2006 by creation, changes and termination of labour relations
Anotace:
Cílem práce není dojít k převratným objevům, jde o vytvoření uceleného přehledu poznatků z oblasti občanského a pracovního práva a jejich vzájemného prolínání. Tato fakta by měla patřit k základním znalostem každého pracujícího člověka, už jen proto, že práce v jakékoliv svojí formě nás provází velkou částí našich životů. Poznatky, shromážděné v mé práci, lze využít k lepší orientaci v dané problematice …více
Abstract:
The purpose of this document is not to reach any revolutionary findings, its aim is to create a complex overview of knowledge from area of civil and labour laws and their cross influence. These facts should be the elementary knowledge of every working man, because work is inevitable part of our lives. Findings gathered in this essay could be used for better understanding and therefore it was written …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. František Laštovka
  • Oponent: JUDr. Jana Šmejcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance