Theses 

Psychologické aspekty dobrovolné samoty – Klára BARTOŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Klára BARTOŠOVÁ

Bakalářská práce

Psychologické aspekty dobrovolné samoty

Psychological aspects of voluntary solitude

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou psychologických aspektů dobrovolné samoty. V práci je prováděna pojmová a teoretická analýza psychologických aspektů dobrovolné samoty. Na jejím podkladě je realizován výzkum u vybraného souboru jedinců podstupujících tuto zkušenost. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky, pojednává o psychologických aspektech dobrovolné samoty, o samotě jako o pobytu v prostředí se sníženou environmentální stimulací. Poslední kapitola je věnována výzkumům, které se zabývají tématem samoty. Praktická část práce je zaměřena na posuzování změn v hodnotě životní spokojenosti a celkové úrovni životní smysluplnosti respondentů před dobrovolným pobytem v samotě a po tomto pobytu a také na zjišťování úrovně jednotlivých úrovní osobnosti, které dosahují jedinci podstupující dobrovolný pobyt v samotě. Výzkumem se podařilo zjistit, že jedinci vykazují vyšší skóre v hodnotě životní spokojenosti po pobytu v samotě. Rozdíl v celkové úrovni životní smysluplnosti participantů se neprokázal. Většina participantů dosahuje střední úrovně jednotlivých osobnostních dimenzí Big Five.

Abstract: The bachelor thesis deals with psychological aspects of voluntary solitude. It describes a conceptual and theoretical analysis of the psychological aspects of voluntary solitude. The theoretical part contains an introduction to the topic, and further deals with the psychological aspects of voluntary solitude, either positive or negative ones, discusses solitude as a stay in an environment with restricted environmental stimulation. The last chapter describes various research studies in the field of solitude. The practical part is focused on assessing changes in the score of life satisfaction and overall level of meaningfulness of respondent´s life before and after a voluntary stay in solitude. The thesis also determines the level of individual levels of personality achieved by individuals undergoing voluntary stay in solitude. Research has found that individuals show a higher score in the value of life satisfaction after living alone. The difference in the overall level of meaningfulness of the participants has not been demonstrated. Most participants reach the average level of individual Big Five dimensions.

Klíčová slova: samota, osamělost, stres, kreativita, spiritualita, omezená zevní stimulace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41269 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BARTOŠOVÁ, Klára. Psychologické aspekty dobrovolné samoty. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:08, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz