Bc. Petr Klemšinský

Diplomová práce

Návrh systému pomocí MDA

Designing System by Model Driven Architecture
Anotace:
Cílem práce je analýza a popis technologie MDA (Model Driven Architecture) pro návrh a vývoj systémů. Důkladně se seznámíme s principy, architekturou a základními prvky MDA. V práci se rovněž věnujeme problematice tvorby modelů, jejich manipulací a transformacemi. Srovnány jsou také existující komerční a volně dostupné nástroje, ze kterých je poté jeden vybrán a otestován na ukázkové aplikaci. Ta ukazuje …více
Abstract:
The goal of this thesis is to make an analysis of MDA (model driven architecture) technology for system design. We start with an introduction to the principes, architecture and the base elements of MDA. This work also discuss the problems of model designa, manipulation and transformation. In the following part, we can see a comparison of existing MDA tools. With one of these tools we developed an application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma