Bc. Petr Klemšinský

Master's thesis

Návrh systému pomocí MDA

Designing System by Model Driven Architecture
Abstract:
Cílem práce je analýza a popis technologie MDA (Model Driven Architecture) pro návrh a vývoj systémů. Důkladně se seznámíme s principy, architekturou a základními prvky MDA. V práci se rovněž věnujeme problematice tvorby modelů, jejich manipulací a transformacemi. Srovnány jsou také existující komerční a volně dostupné nástroje, ze kterých je poté jeden vybrán a otestován na ukázkové aplikaci. Ta ukazuje …more
Abstract:
The goal of this thesis is to make an analysis of MDA (model driven architecture) technology for system design. We start with an introduction to the principes, architecture and the base elements of MDA. This work also discuss the problems of model designa, manipulation and transformation. In the following part, we can see a comparison of existing MDA tools. With one of these tools we developed an application …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 2. 2007
  • Supervisor: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic