Mgr. Ondrej Kamenský

Bakalářská práce

CCD fotometrie vybraných otevřených hvězdokup

CCD photometry of selected open clusters
Abstract:
The aim of this thesis is a study of two open clusters Stock 5 and Alessi 20, both in the constellation Cassiopeia using CCD photometry. First chapters are dedicated to the formation and characteristics of star clusters, as well as to HR diagram alongside with color magnitude diagram. Part of the theoretical section also discusses CCD technology and photometric calibration. Second half of the thesis …více
Abstract:
Cílem práce je studium dvou otevřených hvězdokup Stock 5 a Alessi 20 v souhvězdí Kasiopeji prostředníctvím CCD fotometrie. V prvních kapitolách jsou popsané vznik a charakteristiky hvězdokup, HR diagram spolu s barevným diagramem (CMD). Částí teoretické pasáže je i rozbor technológie CCD a v neposlední řadě důležitá fotometrická kalibrace. Druhá část práce je věnovaná pořízení snímků hvězdokup a jejich …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Astrofyzika