Mgr. Terezie Krpcová

Bakalářská práce

Přehled vybrané latinské prózy vzniklé na území dnešní Itálie (rétorika, řečnictví a dějepisectví)

Summary of chosen Latin prose originated from the territory of contemporary Italy (rhetoric, oratory and historiography)
Anotace:
Cílem mé práce bylo podat přehled latinské prózy (rétorika, řečnictví a dějepisectví) vzniklé na území dnešní Itálie. Do své práce jsem zahrnula pouze autory píšící latinsky (o řecky píšících se kvůli celistvosti práce pouze zmiňuji), kteří, i když nepocházeli přímo z oblasti dnešní Itálie, nějakou dobu působili v Římě, ať už kvůli své politické nebo literární kariéře.
Abstract:
The aim of this work was to provide an overview of Latin prose (rhetoric, oratory and historiography) originated from the territory of contemporary Italy. In my work I have included only authors writing in Latin (greek authors are only mentioned because of continuity of work) who, although not come directly from what is now Italy, worked for some time in Rome, either because of their political or literary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Mediteránní studia