Bc. Lucie Dvořáková

Bakalářská práce

Inventář osobního fondu Prof. Ing. arch. Dr. techn. Bohumila Babánka

Inventory of Personal Fund Prof. Ing. arch. Dr. techn. Bohumil Babánek
Anotace:
Tato bakalářská práce je inventářem osobního fondu Prof. Ing. arch. Dr. techn. Bohumila Babánka, uložen v Národním památkovém ústavě v Brně na náměstí Svobody 8. Tento osobní fond jsem zpracovávala v prostorách Národního památkového ústavu,územní odborné pracoviště v Brně.
Abstract:
This bachelor's thesis is an inventory of Personal Fund Prof. Ing. arch. Dr. techn. Bohumil Babánek, deposited in the National Heritage Institute in Brno on Liberty Square 8. I worked on this personal fund in the premises of the National Heritage Institute,Regional Office in Brno.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: PhDr. Jordánková Hana

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta