Ondřej Novák

Master's thesis

Porovnání účinnosti ejektoru a turbínového proudového čerpadla

Comparison of Ejector Efficiency with Turbine Jet Pump Efficiency
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá porovnáním účinnosti ejektoru a turbínového proudového čerpadla AWG při čerpání vody z hloubky větší než je sací hloubka běžných čerpadel. Pro stanovení účinnosti byl proveden fyzikální experiment. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se věnuje možnostem čerpání vody z hloubek. Druhá a třetí část se věnuje popisu ejektoru a turbínového proudového čerpadla …viac
Abstract:
This Diploma Thesis is engaged in comparing efficiencies of an ejector and an AWG turbine jet pump in pumping water from depths exceeding pumping depths of common pumps. To define the efficiency a physical experiment was carried out. The Thesis is divided into four main parts. The first part addresses the possibilities of pumping water from depths. The second and third parts are devoted to the description …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedúci: Ondřej Zavila
  • Oponent: Milan Bělík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / odbor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.