Bc. Andrea Rybářová

Master's thesis

Termogravimetrické studium a Ramanova spektroskopie bentonitů sycených podzemní vodou

Thermogravimetric study and Raman spectroscopy of bentonite saturated with groundwater
Abstract:
Řešení této diplomové práce se soustředí na charakterizaci různě vázané vody v bentonitech pomocí termogravimetrické analýzy a Ramanovy spektroskopie. Pro sledování vazby vody v bentonitech byla provedena série laboratorních experimentů na dvou vybraných typech bentonitů. Prvním z nich byl přírodní vápenato-hořečnatý bentonit, druhým pak bentonit aktivovaný sodíkem. Z obou typů bentonitů byly namíchány …more
Abstract:
The aim of this thesis is the characterization of differently bound water in bentonites by using the thermogravimetric analysis and Raman spectroscopy. In order to monitor the binding of water in bentonites a series of laboratory experiments were performed on two selected types of Bentonite. The first type was a bentonite rich in calcium and magnesium; the second type was a sodium-activated bentonite …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta