Theses 

Český retrofuturismus ve světovém (angloamerickém) kontextu – Mgr. Dan Lechmann

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Dan Lechmann

Diplomová práce

Český retrofuturismus ve světovém (angloamerickém) kontextu

Czech Retrofuturism Within Anglo-American context

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou retrofuturismu, jeho subžánru steampunku a jejich dopadem na českou literární a filmovou tvorbu. Práce zkoumá historii vzniku žánru i jeho teoretický výklad. Cílem práce je přinést přehledovou studii o českém steampunku a současně vynést na povrch specifické rysy, charakteristické zejména pro zdejší literární a filmovou tvorbu.

Abstract: This diploma thesis deals with the issues of retrofurism, steampunk as its subgenre and their effects on the Czech literary and film production. The thesis studies the history of the genre and its theoretical interpretation. The aim of the thesis is to bring a well arranged study of the Czech steampunk and also to point out specific features typical especially for the later literary and film production.

Klíčová slova: alternativní historie, fantasy, Jára Cimrman, Jules Verne, Karel Zeman, Ladislav Smoljak, nostalgie, Oldřich Lipský, retrofuturismus, science fiction, steampunk, Zdeněk Svěrák

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 03:46, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz