Mgr. Dan Lechmann

Diplomová práce

Český retrofuturismus ve světovém (angloamerickém) kontextu

Czech Retrofuturism Within Anglo-American context
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou retrofuturismu, jeho subžánru steampunku a jejich dopadem na českou literární a filmovou tvorbu. Práce zkoumá historii vzniku žánru i jeho teoretický výklad. Cílem práce je přinést přehledovou studii o českém steampunku a současně vynést na povrch specifické rysy, charakteristické zejména pro zdejší literární a filmovou tvorbu.
Abstract:
This diploma thesis deals with the issues of retrofurism, steampunk as its subgenre and their effects on the Czech literary and film production. The thesis studies the history of the genre and its theoretical interpretation. The aim of the thesis is to bring a well arranged study of the Czech steampunk and also to point out specific features typical especially for the later literary and film production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace

Práce na příbuzné téma