Edita Vavrečková

Bakalářská práce

Elektrochemické stanovení celkové antioxidační kapacity u vybraných nápojů

Electrochemical Determination of Total Antioxidant Capacity of Selected Drinks
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá volnými radikály, jejich vznikem a působením a zvláště pak látkami působícími proti volným radikálům a chránícím organismus před účinky volných radikálu antioxidanty. Část práce je věnována přirozenému výskytu a zastoupení antioxidantů v potravinách a dále pak popisu nejčastějších metod stanovení antioxidantů.Cílem práce bylo otestovat zařízeni pro stanovení celkové antioxidační …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with free radicals, their formation, effects, and sub-stances that act against free radicals and protective organisms from free radicals - antioxi-dants. Part of the work is devoted to the natural occurrence and representation of antioxi-dants in food and to the description of the most common methods of antioxidant determi-nation. The aim of the thesis was to test equipment for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Halouzka, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vavrečková, Edita. Elektrochemické stanovení celkové antioxidační kapacity u vybraných nápojů. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin