Bc. Robert Míč

Diplomová práce

Diverzita parazitických korýšů u cichlid jezera Tanganika

Diversity of parasitic crustaceans of cichlid fishes from the Lake Tanganyika
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na africké jezero Tanganika a cichlidovité ryby jako hostitele. První část představuje základní informace o jezeře a cichlidách, následují dostupné poznatky o parazitických korýších z tříd Copepoda, Branchiura a řádu Isopoda. Vše je doplněné o přehledné seznamy jejich hostitelů a referencí. Praktická část vyhodnocuje diverzitu parazitických korýšů, kteří byli nasbírání …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the African lake Tanganyika and cichlid fishes as hosts. The first part presents basic information about the lake and cichlids, followed by available knowledge about parasitic crustaceans from classes Copepoda, Branchiura and order Isopoda. Everything is supplemented with tabular lists of their hosts and references. The practical part evaluates the diversity of parasitic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Mária Seifertová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Francová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zoologie / Zoologie

Práce na příbuzné téma