Mgr. Jana Melkusová

Bachelor's thesis

On Oscar Wilde's Style, Translation and Analysis

On Oscar Wilde's Style, Translation and Analysis
Abstract:
Bakalářská práce “On Oscar Wilde’s Style; Translation and Analysis“ se v praktické části zabývá překladem Wildových povídek “Šťastný princ“ a “Slavík a růže“. Cílem překladu je přiblížit povídky dnešní generaci a jejímu jazyku. V teoretické části je rozebrán styl autora zejména z hlediska koheze, koherence a personifikace a překladatelské problémy s tím spojené. Poslední kapitola je věnována překonávání …more
Abstract:
The bachelor thesis “On Oscar Wilde’s Style; Translation and Analysis“ deals in the practical part with translation of two Wilde’s stories “The Happy Prince” and “The Nightingale and the Rose”. The aim of this part is to make the stories more attractive and more meaningful to the modern generation. The theoretical part includes analysis of Wilde’s style concerning cohesion, coherence, personification …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Tamara Váňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language