Mgr. Jana Melkusová

Bakalářská práce

On Oscar Wilde's Style, Translation and Analysis

On Oscar Wilde's Style, Translation and Analysis
Anotace:
Bakalářská práce “On Oscar Wilde’s Style; Translation and Analysis“ se v praktické části zabývá překladem Wildových povídek “Šťastný princ“ a “Slavík a růže“. Cílem překladu je přiblížit povídky dnešní generaci a jejímu jazyku. V teoretické části je rozebrán styl autora zejména z hlediska koheze, koherence a personifikace a překladatelské problémy s tím spojené. Poslední kapitola je věnována překonávání …více
Abstract:
The bachelor thesis “On Oscar Wilde’s Style; Translation and Analysis“ deals in the practical part with translation of two Wilde’s stories “The Happy Prince” and “The Nightingale and the Rose”. The aim of this part is to make the stories more attractive and more meaningful to the modern generation. The theoretical part includes analysis of Wilde’s style concerning cohesion, coherence, personification …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk