Denisa Havlíčková

Bakalářská práce

E-learning a tvorba e-learningového kurzu v systému Moodle

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců vybrané organizace. Teoretická část pomocí rešeršní metody mapuje zákonitosti vzdělávání zaměstnanců v organizaci a přihlíží ke specifikám ve vzdělávání dospělých. Teoretická práce se dále zaměřuje na moderní koncepce vzdělávání vhodné pro zapojení při vzdělávání zaměstnanců jako je např. e-learning. Praktická část se věnuje konkrétní vzdělávací aplikaci …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with education of employees within a selected organization. Theoretical part maps regularities of adult education by recherché method and takes into account the specifics of adult education .The theoretical part also focuses on the modern concept of education suitable for involvement in employee education, like e-learning. The practical part is devoted to a specific educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/08qicp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty