Ing. Tomáš Dvořák, MBA

Bachelor's thesis

Guerilla marketing - šance pro malé a střední podniky

Guerilla Marketing - Chance for Small and Medium Enterprises
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje guerilla marketing jako nekonvenční formu marketingové komunikace. Teoretická část vymezuje čtenáři pojem guerilla marketing, vyzdvihuje jeho základní znaky a popisuje formy a principy. Praktická část je zaměřena na analýzu a srovnání tuzemských a zahraničních guerilla marketingových kampaní. Cílem práce je na vybraném vzorku analyzovaných kampaní zmapovat výskyt guerilla …more
Abstract:
This bachelor thesis introduces guerilla marketing as unconventional form of marketing communication. Theoretical part defines the concept of a guerilla marketing and shows its basic characteristics and describes the forms and principles. The practical part is focused on the analysis and comparison of inland and foreign guerilla marketing campaigns. The aim of thesis is to chart presence of guerilla …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Evžen Staněk
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication