Mgr. Eva Vepřeková

Bakalářská práce

Nejstarší městská kniha litovelská

The Oldest Register of Litovel
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá rukopisem nejstarší litovelské městské knihy, jejím kodikologickým popisem, obsahem zápisů, městskou správu a historií Litovle v letech 1359-1577, kdy bylo do knihy zapisováno. Všímá si, v jakém vztahu k obyvatelům Litovle a z jakých obcí jsou lidé v rukopise zmiňováni. Nejstarší městská kniha je v práci zasazena do kontextu obecných dějin městské správy, obecného …více
Abstract:
The bachelor thesis is dealt with a manuscript of the oldest register of Litovel, its codicological description, its content of reports, its corporation and history of Litovel in years 1359 – 1577, when the book was being written. The thesis is engaged in the relationship of inhabitants of Litovel mentioned in the manuscript and the villages those people come from. The oldest register in the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta