Bc. Jan KRUPIČKA

Diplomová práce

Mobilní aplikace pro monitoring pohybu a elektrofyziologických potenciálů

Mobile application for monitoring of movement and electrophysiological potentials.
Anotace:
Zdraví je pro lidstvo důležité téma. Jeho zlepšováním či udržováním prodlužujeme dobu kvalitního života. Pro řešení zdravotních problémů, výzkum nebo prevenci v podobě pravidelných fyzických aktivit je vhodné vycházet z měření zdravotního stavu. Dnes lze měřit různé zdravotní ukazatele a odezvy našeho těla na vnější podněty. Se stále se zlepšující dostupností osobních senzorů se tato měření pozvolna …více
Abstract:
Health is an important topic for mankind. By its improvement or preservation we extend the period of quality life. It is appropriate to base resolution of health problems, research or prevention in the form of regular physical activities on accurate and numerous mensuration of health condition. There are many health indicators and body responses we can measure today. As the availability of personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUPIČKA, Jan. Mobilní aplikace pro monitoring pohybu a elektrofyziologických potenciálů. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.