Bc. Igor Hlaváč

Diplomová práce

Open science a citizen science - vědecká vs. občanská spolupráce

Open science and citizen science - scientific vs. citizen cooperation
Anotace:
Diplomová práce Open science a citizen science - vědecká vs. občanská spolupráce se zabývá fenoménem otevřené a občanské vědy ve světě. První část teoretická se zaměřuje na fenomén kolektivní inteligence a její vývoj. V práci je historický exkurz do vědy a vědění. Jádro práce tvoří kapitoly o otevřené a občanské vědy z hledisek historických, teoretických a praktických. V praktických částech byly vybrány …více
Abstract:
Diploma thesis focus on phenomena of open and citizen science. First part focuses on collective intelligence and its development. Thesis also looks into history of knowledge and science. Core of the thesis are chapters about open and citizen science, focus is on history, theory and practice. In the practice part of the thesis were chosen projects and compared on their basis. In the final part thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví