Theses 

Ochrana lidských práv v EU - ochrana nezletilých dětí – Eva Rathouská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva Rathouská

Bakalářská práce

Ochrana lidských práv v EU - ochrana nezletilých dětí

Protection of human rights in the EU - Protection of minors

Anotace: Zpracováním tohoto tématu chci upozornit na složitost řešení problematiky uplatňování práva nezletilých dětí těch rodičů, kteří se pohybují dlouhodobě na území jiných států EU, než svých domovských. Přínosem práce by měla být informovanost laické veřejnosti o možných komplikacích týkajících se uplatňování práva nezletilého dítěte v jiných státech Evropy a EU a o možných návodech k řešení či přímo předcházení těmto problémům.Porovnáním právního jednání vyvolávajícího právní následky na konkrétních příkladech rodin v Evropě, zmíním i pojem dobrých mravů jako nedílné součásti odvěkého práva, jež by měly ctít všechny národy civilizované části světa.

Abstract: Processing this theme observes the complexity of dealing with problems in using law of underaged children of those parents who in a long term move within a territory of other than EU states, other than their homeland.The benefit of the thesis should be the increased awareness of the public concerning possible complications in using law of underaged children in different states in Europe and the EU. The thesis should result in possible instructions solving or even preventing these problems.The comparison of legal actions, causing legal consequences including specific examples of families in Europe, reflects the term of good manners as an integral part of the agelong law, which should be respected by all civilized nations in the world.

Klíčová slova: Lidská práva, práva nezletilých dětí, Evropská unie, dobré mravy, odebírání dětí, sociálně právní ochrana dětí, rodiče systém

Keywords: Human rights, the rights of minors, European Union, good manners, removal of children, social and legal protection of children, parents, system

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zdeňka Ponitz

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/1287 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz