Eva Rathouská

Bakalářská práce

Ochrana lidských práv v EU - ochrana nezletilých dětí

Protection of human rights in the EU - Protection of minors
Anotace:
Zpracováním tohoto tématu chci upozornit na složitost řešení problematiky uplatňování práva nezletilých dětí těch rodičů, kteří se pohybují dlouhodobě na území jiných států EU, než svých domovských. Přínosem práce by měla být informovanost laické veřejnosti o možných komplikacích týkajících se uplatňování práva nezletilého dítěte v jiných státech Evropy a EU a o možných návodech k řešení či přímo předcházení …více
Abstract:
Processing this theme observes the complexity of dealing with problems in using law of underaged children of those parents who in a long term move within a territory of other than EU states, other than their homeland.The benefit of the thesis should be the increased awareness of the public concerning possible complications in using law of underaged children in different states in Europe and the EU …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zdeňka Ponitz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.