Eva Rathouská

Bachelor's thesis

Ochrana lidských práv v EU - ochrana nezletilých dětí

Protection of human rights in the EU - Protection of minors
Abstract:
Zpracováním tohoto tématu chci upozornit na složitost řešení problematiky uplatňování práva nezletilých dětí těch rodičů, kteří se pohybují dlouhodobě na území jiných států EU, než svých domovských. Přínosem práce by měla být informovanost laické veřejnosti o možných komplikacích týkajících se uplatňování práva nezletilého dítěte v jiných státech Evropy a EU a o možných návodech k řešení či přímo předcházení …more
Abstract:
Processing this theme observes the complexity of dealing with problems in using law of underaged children of those parents who in a long term move within a territory of other than EU states, other than their homeland.The benefit of the thesis should be the increased awareness of the public concerning possible complications in using law of underaged children in different states in Europe and the EU …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Zdeňka Ponitz

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.