Anas Dughmuch

Bachelor's thesis

Public Administration

Public Administration
Abstract:
Tato práce je zaměřená na veřejnou správu. Definice veřejné správy a její další rozdělení. Dále mluvím o životním prostředí veřejné správy a jeho vliv na okolí. Poté popisuji vztah mezi veřejnou správou a obchodním managementem a o rozvoji veřejné správy obecně.Dále popisuji veřejnou správu v Syrské Arabské Republice ze dvou stran: jak vláda organizuje veřejnou správu a průzkum názoru lidí na veřejnou …more
Abstract:
This papers focus on the public administration. The definitions of public administration and how there is various definitions for it. Then I talk about the environment of public administration and how it effect on everything around it. After that I describe the relationship between public administration and business administration and how to development the public administration in general.Then I illustrate …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2010
  • Supervisor: Hana Mohelská
  • Reader: Tomáš Kala

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bachelor programme / field:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management