Bc. Veronika Čermáková

Bachelor's thesis

Vývoj žánru science fiction v Číně 20. století

The Development of Science Fiction Genre in the Twentieth-Century China
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je sestavení přehledu vývoje literárního žánru science fiction v Číně. První kapitola obecně seznamuje čtenáře se žánrem science fiction. V druhé kapitole se práce zabývá překlady západní tvorby do čínštiny a otázkou popularizace vědy skrze žánr science fiction. Následně pojednává o první originální čínské tvorbě. Třetí kapitola mapuje období od vzniku ČLR (1949) do začátku …more
Abstract:
The aim of this thesis is to create an overview of science fiction genre development in China. The first chapter introduces the science fiction genre in general. In the second chapter, the thesis deals with the topic of translations of western literary works into Chinese language and popularizing science through science fiction genre. Subsequently, the thesis discusses China's first original SF production …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2013
  • Supervisor: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta